OM OSS

HUR VI JOBBAR

 

Vi bygger med fokus på hållbarhet och energieffektivitet som sänker kostnaderna på lång sikt. Vi arbetar i enlighet med certifieringarna ISO14001 och ISO9001 för att säkerställa vår produkt. Vi är certifierade för våtrum enligt BKR och GVK. Vi är också medlemmar i Byggmästareföreningen.

 

Vi har ett brett nätverk av underentreprenörer och leverantörer samt effektiva inköpskanaler.

 

 

Vi är övertygade om att delaktighet är en framgångsfaktor och vi förespråkar god kommunikation. Våra uppdragsgivare ska alltid veta hur lång tid arbetet tar och hur mycket det kommer att kosta. Vi ser fram emot att få kontakt med dig för en dialog kring ditt entreprenadprojekt.

FÖRETAGET I KORTHET

 

 

  • Grundades år: 2006
  • Bilpark: 25
  • Antal anställda: 70
  • Internt i bolaget: plattsättning, mattläggning och projektering
  • Samarbetsavtal med: El, VVS, Styr och regler, Sanering, etc.
  • Kollektivavtalanslutna genom medlemsskap i Sveriges Byggindustrier

© Stockholm Byggkoncept AB 2016.